Faq

1. Hướng dẫn tạo club

Để tạo và gia nhập CLUB, nhân vật của bạn phải đạt tới level 15 nhé. Sau đó bạn có thể gia nhập hoặc tự tạo CLUB cho riêng mình theo hướng dẫn dưới đây.

Hỗ trợ trực tuyến