Faq

2. Hướng dẫn làm Lưu Diễn khó

Rất dễ, chỉ cần mời thêm 2-3 người nữa, tổ đội 4 người cùng làm sẽ vượt qua thôi ^^ 

Hỗ trợ trực tuyến