Faq

3. Hướng dẫn tạo nhân vật.

Tại giao diện tạo nhân vật, bạn vui lòng nhập tên muốn đặt (dưới 6 kí tự), bỏ qua phần code mời, sau đó ấn XÁC ĐỊNH là xong nhé ^^ Rất dễ phải hem nè.

Hỗ trợ trực tuyến