Sự Kiện Website

[EVENT] CHUỖI SỰ KIỆN

EVENT 1 : 7 DAYS OF LOVE 

- Vào thời gian hoạt động từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8, người chơi tích lũy nạp đạt điều kiện sẽ nhận quà.

- Không hạn chế số lượng nhân vật tham gia sự kiện .

- Nạp tích lũy đủ trong 7 ngày (bắt đầu từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8) của sự kiện mới xem là hợp lệ.

Thời gian trao thưởng

- 1 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện,nhận phần thưởng thông qua Thư. 

 

EVENT 2 : NẠP LẦN ĐẦU MỖI NGÀY 

- Vào thời gian hoạt động từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8, người chơi nạp lần đầu đạt mốc tương ứng sẽ nhận quà.

- Không hạn chế số lượng nhân vật tham gia sự kiện và CHỈ TÍNH MỐC NẠP LẦN ĐẦU TIÊN TRONG NGÀY.

- Chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất mỗi ngày khi  đủ điều kiện .Sau 24g hệ thống sẽ reset lại. 

Thời gian trao thưởng:

- Nhận thưởng trực tiếp qua Thư vào 0h30 ngày hôm sau ( do hệ thống tổng kết danh sách nên phát trễ 1 tí mong mấy bạn thông cảm nhé ).

Hỗ trợ trực tuyến