Sự Kiện Website

[HOT EVENT] BACK TO SCHOOL

1. NẠP MỖI NGÀY

Thời gian: 00:00 ngày 9/9 - 23:59 ngày 12/9

Nội dung:

- Vào thời gian hoạt động từ 0h ngày 9/9 đến 23h59 ngày 12/9, người chơi nạp mỗi ngày có mệnh giá nạp 50k trở lên sẽ nhận quà.

- Không hạn chế số lượng nhân vật tham gia sự kiện và chỉ tính lần nạp đầu mỗi ngày.

- Chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất mỗi ngày khi  đủ điều kiện .Sau 24h hệ thống sẽ reset lại.

Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp qua Thư vào 24h ngày hôm sau.

 

2. 5 NGÀY HỌC VUI

Thời gian:  00:00 ngày 9/9 - 23:59 ngày 12/9

Nội dung: 

- Vào thời gian hoạt động từ 0h ngày 9/9 đến 23h59 ngày 12/9, người chơi tích lũy nạp đạt điều kiện sẽ nhận quà.

- Không hạn chế số lượng nhân vật tham gia sự kiện.

- Nạp tích lũy trong 4 ngày (0h ngày 9/9 đến 23h59 ngày 12/9) của sự kiện mới xem là hợp lệ.

Thời gian trao thưởng: 24h kể từ khi kết thúc sự kiện,nhận phần thưởng thông qua Thư.

Hỗ trợ trực tuyến