Sự Kiện Website

[HOT UPDATE] CON GÁI LÀ ĐỂ YÊU

[UPDATE] CON GÁI LÀ ĐỂ YÊU

1. TÍCH LUỸ NẠP 

Thời gian : 12/10 - 25/10

Trong thời gian diễn ra tích lũy nạp đạt mốc Touchers sẽ nhận được quà tương ứng, nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

2. TÍCH LUỸ TIÊU

Thời gian : 12/10 - 25/10

Trong thời gian diễn ra tích lũy tiêu đạt mốc Touchers sẽ nhận được quà tương ứng, nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

3. NẠP MỖI NGÀY

Thời gian : 19/10 - 25/10

- Trong thời gian diễn ra người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Sau 24h hệ thống sẽ tự động reset.

-  Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

4. NẠP LIÊN HOÀN

Thời gian : 12/10 - 18/10

- Nạp mỗi lần đạt điều kiện sẽ nhận quà (VD: Nạp 10.000 VND = 400 R sẽ nhận được 1 trứng Oanh Nguyệt lam)

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

 

 

Hỗ trợ trực tuyến