Sự Kiện Website

[HOT UPDATE] TOUCH MOBILE - CREEPY HALLOWEEN

1. TÍCH LUỸ NẠP 

Thời gian : 26/10 - 08/11

- Trong thời gian diễn ra tích lũy, các Touchers nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng :x

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

2. NẠP MỖI NGÀY 

Thời gian : 26/10 - 01/11 

- Trong thời gian diễn ra, người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Sau 24h hệ thống sẽ reset.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

3. NẠP THẺ LIÊN HOÀN

Thời gian : 02/11 - 08/11

-  Nạp mỗi lần đạt điều kiện sẽ nhận quà (VD: Nạp 10.000 VND = 400 R sẽ nhận được 1 trứng Đoan Hạ lam).

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

4. TÍCH LUỸ TIÊU

Thời gian : 26/10 - 08/11

- Trong thời gian diễn ra tích lũy tiêu phí đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

 

Hỗ trợ trực tuyến