Sự Kiện Website

NẠP LIÊN HOÀN CHÀO THÁNG 8

- Vào thời gian hoạt động từ 0h ngày 1/8 đến 0h ngày 15/8, người chơi nạp đạt mốc 2.000 R sẽ nhận được 1 trứng màu đầu tháng ^o^

- Không hạn chế số lượng nhân vật tham gia sự kiện và số lần nạp.

- Có thể nhận thưởng nhiều lần mốc tương ứng mỗi ngày khi nạp đủ điều kiện .Sau 24g hệ thống sẽ tự động reset lại.

Hỗ trợ trực tuyến