Sự Kiện Website

NẠP MỖI NGÀY - QUÀ LIỀN TAY

Mỗi ngày khi đăng nhập game, vũ công nạp các mốc sau sẽ nhận được phần quà tương ứng sau:

- Mốc 10,000 VND: Nhận quà Loa Nhỏ, mở ra được 10 loa nhỏ

- Mốc 20,000 VND: Nhận Thời trang 3 ngày, mở ra được đồ thời trang ngẫu nhiên dùng trong 3 ngày.

- Mốc 50,000 VND: Nhận Thời trang 7 ngày, nhận đồ thời trang ngẫu nhiên dùng trong 7 ngày

- Mốc 100,000 VND: Nhận ngay cánh Linh Tiên có thể bay, hạn dùng trong 15 ngày

Hỗ trợ trực tuyến