Sự Kiện Website

TOUCH the Summer! Bạn đã sẵn sàng quẩy hết mình cùng đại nhạc hội TOUCH Mobile?

SỰ KIỆN 1:LOA mạnh tay – nhận ngay trứng màu.

SỰ KIỆN 2:LET’S GET HIGH!!

SỰ KIỆN 3:AI LÀ THÁNH QUẨY?! 

SỰ KIỆN 4 : ĐI TÌM CỪU NGỐC

SỰ KIỆN 5: Vui vui BETA cùng TOUCH

 

Hỗ trợ trực tuyến