Sự kiện

[NEW UPDATE] HOT UPDATE 11/04

1. TÍCH LUỸ NẠP

Thời gian : 11/04/2018 -  24/04/2018

- Trong thời gian diễn ra tích lũy, Toucher nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

 

 

Ngẫu nhiên mở ra loa lớn, bình thể lực siêu cấp, trứng màu Quý Nguyệt vàng*11, có thể nhận thời trang & mảnh cưỡi mới

 

2. TÍCH LUỸ TIÊU

Thời gian : 11/04/2018 -  24/04/2018

- Trong thời gian diễn ra tích lũy, Toucher tiêu đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

Ngẫu nhiên mở ra loa lớn, bình thể lực siêu cấp, trứng màu Quý Nguyệt vàng*11, có thể nhận thời trang & mảnh cưỡi mới

 

3. NẠP MỖI NGÀY

Thời gian : 11/04/2018 -  17/04/2018

- Trong thời gian diễn ra người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Sau 24h hệ thống sẽ reset.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

 

4. NẠP LIÊN HOÀN

Thời gian : 21/03/2018 - 24/04/2018

- Nạp mỗi lần đạt điều kiện sẽ nhận quà

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

 

5. UPDATE Shop:

 

Hỗ trợ trực tuyến