Sự kiện

[NEW UPDATE] HOT UPDATE 20/06

1. TÍCH LUỸ NẠP

Thời gian : 20/06/2018 -  03/07/2018

- Trong thời gian diễn ra tích lũy, Toucher nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

2. TÍCH LUỸ TIÊU

Thời gian : 20/06/2018 -  03/07/2018

- Trong thời gian diễn ra tích lũy, Toucher tiêu đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

3. NẠP MỖI NGÀY

Thời gian : 20/06/2018 -  26/06/2018

- Trong thời gian diễn ra người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Sau 24h hệ thống sẽ reset.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

4. NẠP LIÊN HOÀN

Thời gian : 27/06/2018 - 03/07/2018

- Nạp mỗi lần đạt điều kiện sẽ nhận quà

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện HOẠT ĐỘNG.

4. Update Shop

Hỗ trợ trực tuyến